Kompetensutveckling

Vi tycker det är viktigt att du som medarbetare utvecklas i ditt arbete. Genom olika utbildningar och nätverk lyfter vi din kompetens och stärker dig i din roll som pedagog, barnskötare, kock, chef eller ledare. 

PUFF Pedagogisk utbildning för förskollärare riktar sig till våra pedagoger och omfattar bl.a. pedagogiskt arbete, ”best practice”, forskning & utveckling samt lagstiftning. 

BUFF - Barnskötarutveckling för förskolan riktar sig till våra barnskötare och tillsvidareanställda utan pedagogisk utbildning. Ett kompetensutvecklingsprogram med målsättning att stärka förståelsen för förskoleuppdraget med Lpfö som grund.

Matprat - Vårt kompetensutvecklingsprogram inom måltidskonceptet Mat med Smak. Programmet riktar sig till våra kockar och köksbiträden. De kurser som erbjuds är bland annat menyplanering, HACCP, livsmedelshygien och tematräffar. 

LUP - Ledarutvecklingsprogram riktar sig till våra rektorer. Programmet omfattar introduktion, ledarskap och andra i tiden aktuella ämnen.  

• Ombudsuppdrag - Ambitiösa medarbetare erbjuds att delta i och/eller projektleda olika centrala projekt inom organisationen som inskolning, kompetensutveckling m.m.      

Planned Quest - En workshop som riktar sig till våra rektorer/pedagoger som har ett extra uppdrag. Planned Quest arrangeras cirka en gång per månad där varje workshop har ett specifikt tema. 

Norlandia Akademin - Norlandia-koncernens ledarskapsforum som arrangeras två gånger per år. Under Norlandia Akademin träffas anställda från Sverige, Norge och Finland för att tillsammans kvalitetsutveckla våra tjänster.