Norlandia Förskolor Slottsparken

Norlandia Förskolor Slottsparken erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Slottsparken ligger på Kungsholmen i Stockholm och erbjuder 60 förskoleplatser fördelade på tre avdelningar. Slottsparken är inrymd i ett flerfamiljshus med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har tillgång till angränsande parkområden med planteringar, utomhusleksaker och motorikbana där våra barn vistas dagligen. Med de närliggande buss- och tunnelbaneförbindelserna tar vi oss enkelt till Stockholms övriga grönområden, lekplatser, bibliotek och 4H-gårdar. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.